Till startsidan

Spelbok för utveckling

Varje satsning vi gör måste baseras på insikter och behov från riktiga användare. Dessa behov behöver sedan matchas med de effekter verksamheten vill uppnå för att tillsammans skapa värde.

Det är viktigt att kunna bekräfta behovet av ny digital utveckling. Gör så här för att validera ditt behov.

Använd moderna tekniklösningar

Tillsätt en produktägare

Genom att förbättra din tjänst i små steg så minierar du risk. Agila metoder som Lean, Scrum och KanBan säkerställer att du ofta kan få feedback från dina kunder och känna dig trygg i att ditt arbete resulterar i en positiv effekt.

Genom att samarbeta öppet och publicera våra data offentligt gör vi det lätt att göra rätt. Ju fler parters om kan konsumera den data vi genererar desto bättre för oss och våra kunder.

Digital offentlig service skall enligt ny lagstiftning vara tillgänglig. På den här sidan samlar vi resurser som hjälper dig som utvecklare eller redaktör att uppfylla kraven.

Att använda våra tjänster skall vara enkelt, intuitivt och gärna roligt. Användarna skall, utan hjälp, klara av att lösa sitt problem första gången de använder tjänsten.

I takt med att vi levererar allt komplexare tjänster måste förmågan att hantera och analysera data kring användarnas beteende öka.

Välkommna förändring