Till startsidan

Gör det enkelt och intuitivt

Att använda våra tjänster skall vara enkelt, intuitivt och gärna roligt. Användarna ska, utan hjälp, klara av att lösa sitt problem första gången de använder tjänsten.

Hur förbättras din tjänst?

Att interagera med Region Halland innebär i princip alltid att man som användare möter oss vid ett flertal tillfällen och i mängd olika kanaler (fysiskt, via telefon, digitalt m.m.). Innebörden av det är att ingen tjänst levererar värde i ett vakuum. Det är när vi upplevs homogena som vi kan bygga förtroende och skapa värde. Genom att nyttja redan existerande tjänster och byggstenar

Metoder som förenklar

Verktyg som förenklar

 • Använd vår stilguide Länk till annan webbplats. för att säkerställa att tjänsten du bygger följer redan etablerade mönster och nyttjar en användartestad och tillgänglighetsanpassad design.
 • Använd redan existerande IT-tjänster - då arbetar du konstnadseffektivt och kan vara säker på att din underliggande infrastruktur är byggd på ett bra sätt.

Nyckelfrågor

 • Vad är tjänstens primära användarmål?
 • Vilka funktioner kan tas bort utan att det primära användarmålet påverkas?
 • Är designen av tjänsten enhetlig med övriga tjänster vi erbjuder?
 • Är språket så enkelt och tydligt som möjligt?
 • Om användaren behöver hjälp med tjänsten, hur får den det?

Checklista

 • Använd en design som användaren känner igen
 • Använda etablerade designmönster
 • Var tydlig med att förklara vart i processen användaren befinner sig
 • Följ givna standarder för tillgänglighet, säkerställ att alla kan använda tjänsten
 • Automatisera så mycket som möjligt för användaren, t.ex. vid inmatning i formulär
 • Fokusera alltid på att låta användaren komma vidare med tjänstens primära användarmål
 • Använd ett enkelt och enhetligt språk

Senast ändrad: