Till startsidan

Metoder & Verktyg

Vårt agila arbetssätt och Scrum.

Utvecklingssprintar, sidan har flyttats.

Hur vi arbetar med "conventional commits".

MoSCoW metoden – Visualisera & tydliggör områden som ska prioriteras.

Ett sätt att beskriva den "resa" er kund tar när den löser sitt problem.

För att minimera risken för missförstånd använder vi gemensamma notationsspråk för att t.ex. förklara en process, kundresa eller IT-arkitektur.

Ett sätt att visualisera de processer som tillsammans bygger upp en tjänst.

Hur vi arbetar med Sparx Enterprise Architect.

Hur vi versionshanterar komponenter vi utvecklar.

Hur vi arbetar med Azure DevOps för att få överblick över vårt digitala utvecklingsarbete.

.Vår stilguide är en sammanställning av gemensamma byggstenar som alla våra digitala gränssnitt ska följa så långt det är möjligt.

Hur vi arbetar med user stories.