Till startsidan

Våra notationsspråk

Vi använder ArchiMate som notationsspråk för att visualisera vårt ekosystem, våra kundresor och processer.

Genom att konsekvent använda samma notationsspråk när vi visualiserar t.ex. processer, IT-arkitekturer eller kundresor så minskar vi risken för missförstånd genom att hela organisationen delar samma bild av hur vi t.ex. visar ett beroende, en databas, en process eller en beslutspunkt.

Varför har vi gemensamma notationsspråk?

  • Minska risken för missförstånd
  • Undvika merarbete/omarbeta
  • Sätta saker i ett sammanhang
  • Gemensamt språk
  • Förenkla kommunikation

Tre standarder, ett verktyg

För att få en bra sammansättning av symboler och riktlinjer har vi valt att arbeta med Archimate Länk till annan webbplats. (för IT-arkitektur), UML Länk till annan webbplats. (för informationsmodeller) och BPMN Länk till annan webbplats. (för processer). Oavsett standard använder vi verktyget Sparx Länk till annan webbplats. för att rita upp processerna/diagrammen. Från Sparx kan vi sedan publicera våra modeller på arkitektur.regionhalland.se Länk till annan webbplats..

Archimate

  • ArchiMate är ett öppet, oberoende och internationellt standardiserat modelleringsspråk
  • ArchiMate ger ett verktyg för att beskriva, analysera och visualisera objekt och relationer
  • ArchiMate erbjuder ett gemensamt språk för att beskriva konstruktion och användning, från strategi och affärs- & verksamhetsarkitektur via data- och applikationsarkitektur till infrastrukturarkitektur.
  • Möjliggör modellering hela vägen från en aktörs mål till hur det slår på infrastrukturen
  • Hjälper till att utveckla, analysera, utvärdera och kommunicera konsekvenser som förändringar leder till

UML & BPMN

Senast ändrad: