Till startsidan

Kundresor

Med hjälp av en kundresa kan man visualisera de steg och upplevelser kunden går igenom när den löser ett problem/nyttjar en viss tjänst eller produkt.

Text

En mall för en kundresa

Så här fungerar mallen

Alla aktiviteter som kunden genomför bör vara med i för att ge en korrekt bild av kundens resa. Varje aktivitet, eller touchpoint, bör sedan placeras in vertikalt för att visualisera om det är en bra eller dålig upplevelse för kund.

Genom att visa tydligt hur kunden upplever sin resa från uppkommet behov till lösning kan man enkelt prioritera vart man skall påbörja sitt förbättringsarbete, de aktiviteter som ligger långt mer i bilden vill man så klart förflytta uppåt så att kunden får en bättre upplevelse.

Oftast är det också bra att dela in kundresan i före - under - efter perioder för att på så vis visa att kundresan ofta startar innan man blir kund hos bolaget och ofta fortsätter långt efter man t.ex. avslutat ett köp eller skrivit på ett avtal.

Addera gärna mänskliga attribut

Ett bra sätt att förstärka kundens upplevelser är att försöka väva in mänskliga attribut i varje aktivitet. T.ex. kan det handa om att man adderar citat, foton, emojis eller andra typer av känsloyttringar som påvisar enkla vinster, frustrationer m.m.

Senast ändrad: