Till startsidan

Validare behovet

Det är viktigt att kunna bekräfta behovet av ny digital utveckling. Du kanske vill göra förändringar i en digital lösning eller skapa en ny webbplats? Kanske har du önskemål om nya eller förbättrade funktioner? Gå igenom följande steg för att validera behovet av utveckling.

  • Vad är det grundläggande behovet?
  • Vilken är målgruppen? Hur många användare gynnas av funktionen? På vilket sätt innebär det en förbättring för vem?
  • Hur stor är nyttan som genereras? Vad förväntas blir effekten av förändringen?
  • Kan vi mäta detta på något sätt? Finns det någon data idag som bekräftar behovet?
  • Krävs löpande underhåll eller uppdatering av innehåll? Vilka resurser krävs för det? Vem sköter eventuellt innehållsarbete?
  • Vilka konsekvenser innebär åtgärden? Kan den exempelvis leda till förändringar i arbetssätt i organisationen? Är organisationen medveten om detta och idén förankrad?
  • Finns behovet på fler ställen? Kan åtgärden förbättra för många användare? Exempelvis en ny funktion/förbättring som kan användas på många webbplatser?
  • Finns det andra lösningar som vi redan använder och som skulle kunna fylla behovet?

Senast ändrad: