Till startsidan

Var tillgänglig

Digital offentlig service skall enligt ny lagstiftning vara tillgänglig. På den här sidan samlar vi resurser som hjälper dig som utvecklare eller redaktör att uppfylla kraven.

Kraven på tillgänglighet regleras genom EUs tillgänglighetsdirektiv som i Sverige implementeras genom "Lag (2018:1927) om tillgänglighet till digital offentlig service" och "Förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service. Att skapa tillgängliga webbplatser kräver både kunskap och tid, men då EU-direktivet bygger på den väldokumenterade standarden WCAG 2.1 finns god hjälp att få. Både när det gäller dokumentation på olika nivåer och automatiska verktyg som hjälper dig att identifiera delar av de problem som behöver åtgärdas.

Resurser om tillgänglighet och de nya kraven

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har en utmärkt webbplats med mer utförlig information om de lagar och regler som gäller i Sverige Länk till annan webbplats.. Där kan du lära dig om tillgänglighetsredogörelse, de tidsgränser som reglerar kraven och hitta goda resurser att jobba vidare med.

DIGG publicerar också webbplatsen "Vägledning för webbutveckling" på webbriktlinjer.se med utförlig information på svenska om hur man som webbutvecklare uppfyller tillgänglighetskraven. Länk till annan webbplats.

Vill man gå direkt till källan finns hela standarden WCAG2.1 Länk till annan webbplats. att läsa inklusive länkade utförligare förklaringar och tips på hur man kan implementera sin webbplats för att uppfylla kraven.

Verktyg kan identifiera vissa problem

Långt ifrån alla problem med tillgänglighet kan identifieras automatiskt, men automatiska testverktyg kan ändå vara en stor hjälp under utveckling. De fångar upp det som kan granskas automatiskt och sparar mycket tid. Några exempel på verktyg som kan användas är:

  • Chrome devtools har tester av tillgänglighet (och best practice) under fliken "Audits" som bygger på programvaran "Lighthouse".
  • Axe från Deque erbjuder både en gratis browserplugin som nås från Chrome devtools och en under 2019 lanserad pro-version som är mer utförlig och hjälper dig att strukturerat granska även sådant som inte kan testas manuellt.
  • Siteimprove accessibility checker finns som browser plugin och fångar delvis upp andra saker än Axe.
  • Wave (web accessibility evaluation tool) från WebAIM är också en browser plugin till chrome och den markerar grafiskt direkt på sidan var den hittar problem.

Senast ändrad: