Till startsidan

Lär känna användaren

Varje projekt måste baseras på behov och insikter från riktiga användare. Vilket problem vill användaren få löst och hur ska vår tjänst passa in i hennes vardag? Oavsett målgrupp så måste riktiga användare vara med från starten. Varje val som görs bör baseras på hennes behov. Alltefter projektet fortlider så bör insikter från användarna samlas in kontinuerligt.

Nyckelfrågor

  • Vem är den primära användaren av tjänsten?
  • Varför vill användaren använda tjänsten?
  • Vilka användarbehov skall tjänsten lösa?
  • Var/när/hur kommer tjänsten att användas?
  • Hur har vi validerat att behovet verkligen finns?

Checklista

  • Har ni träffat era användare?
  • Är det tydligt för alla parter i projektet vem användaren är?
  • Har ni validerat att användarnas upplevda behov stämmer överens med verkligheten?
  • Har tydliga mål och/eller effekter skapats för projektet? Hur ska ni mäta framgång?
  • Har ni testat prototyper m.m. med faktiska användare?

Process för användningstester

Senast ändrad: