Till startsidan

Användningstester – process

Vi använder tester för att samla in feedback från användare - för att exempelvis utvärdera, göra lämpliga vägval i designprocessen eller identifiera problem.

 1. Definiera VAD som ska testas, HUR och av VEM och VARFÖR?
 2. Välj lämplig form av test:
 • Card sorting
 • Tree testing
 • Think aloud-test
 • Heuristisk utvärdering (utifrån usability goals och design principles)
 • A/B-test
 • Observation
 • Intervju
 • Enkät
 • Heatmap/Click test
 1. Formulera avgränsningar/testuppgifter/scenarion/frågor, välja bilder/funktioner/prototyper att testa etc
 2. Bestäm kontext för test – labbmiljö, hemma, jobbet, online (via Teams, Optimal Workshop eller liknande) OBS! Covid-19-säkra test i nuläget ?
 3. Hitta testdeltagare
 4. Boka testtillfällen
 5. Genomför test
 6. Dokumentera resultat
 7. Analysera, strukturera och tolka resultat
 8. Omvandla feedback till åtgärder i design/utveckling

Senast ändrad: