Till startsidan

Arbeta datadrivet

Hur vet vi att vi producerar rätt tjänst för våra användare? I de flesta fall kan vi lära oss mycket om användarnas behov och beteenden genom att titta på hur existerande produkter och tjänster används. Genom att samla in faktisk data och använda det som grunden för våra beslut istället för magkänsla, gissningar och/eller tradition så minimerar vi risken för felsatsningar. Är tjänsten vi utvecklar digital är det mycket lätt att både generera och analysera användarnas beteende, är tjänsten i fråga analog finns det flertalet metoder inom tjänstedesign som kan bistå med att undersöka användarnas behov/mål/inställning.

Nyckelfrågor

  • Vilka nyckeltal använder vi för att avgöra tjänsten eller produktens kvalité?
  • Hur samlar vi in data kring användarnas beteende idag?
  • Har vi byggt in stöd och/eller funktioner för att samla in data/feedback i tjänsten vi tar fram? Har vi t.ex. byggt in statistikverktyg? Har vi gett användarna av tjänsten chansen att ge feedback på sin upplevelse?
  • Hur kan vi agera på den data vi samlar in? Har vi t.ex. en förmåga att arbeta med ständiga förbättringar?

Checklista

  • Har tjänsten ett feedback verktyg?
  • Har tjänsten ett statistikverktyg som t.ex. visar användning, avvisningsfrekvenser m.m.?
  • Har vi budgeterat för att förändra tjänsten efter lansering?
  • Är datan vi samlar in förenlig med GDPR?
  • Är datan vi samlar in lättförståelig för alla som arbetar med tjänsten?
  • Är det enkelt att agera på de insikter som datan ger oss?

Senast ändrad: