Till startsidan

Använd moderna tekniklösningar

De val vi gör gällande teknik måste i första hand främja våra utvecklingsteam så att de kan arbeta effektivt och så snabbt som möjligt leverera bästa tänkbara lösning för våra användare.

Nyckelfrågor

  • Finns det risk för att vi valt en teknik som låser oss till en viss leverantör eller arkitektur?
  • Hur ser vår teknikstack ut, mao. vilka ramverk, databaser, servar osv. använder vi? Fungerar våra olika tekniker optimalt tillsammas? Kan vi skala bort något?
  • Hur lång tid tar det för en ny medarbetare att förstå vår teknikstack?
  • Har vi utvärderat vilka öppen källod alternativ som finns?
  • Är utveckling av tjänsten bunden till ett visst operativsystem? Om ja, varför?

Checklista

  • Utifrån vilka premisser har vi utvärderat vårt teknikval? Har t.ex. en redaktör testat admingränssnittet?
  • Har vi skapat enkla prototyper för att testa av den teknik vi valt?
  • Finns det tydliga instruktioner för hur du kommer igång, t.ex. hur du sätter upp en lokal utvecklingsmiljö?

Senast ändrad: