Till startsidan

Integrationsarkitektur

Detta dokument beskriver hur uppdrag, projekt och förvaltning inom Region Halland skall utveckla integrationer. Detta omfattar även externa konsulter som utvecklar integrationer för Region Hallands räkning. För andra externa aktörer såsom leverantörer, myndigheter och huvudmän är de vägledande i regionens förhållningssätt till IT.

Principer

I vårt arbete med integrationsarkitektur utgår vi från ett antal principer. Dessa principer skall tillämpas för alla integrationer som utvecklas eller förändras inom Region Halland.

Integrationsuppbyggnad

När vi pratar om en integration räcker det inte att enbart fokusera på själva integrationen. Lika viktiga för helheten är även dess endpoints, dess meddelandeformat samt vilka informationsmängder, och hur dessa är uppbyggda, som hanteras av integrationen. När vi fortsättningsvis pratar om en integration så menar vi inte bara integrationen, utan samtliga dessa komponenter.

Design av integrationer

Utveckling av integrationer skall följa Region Hallands allmänna utvecklingsprocess för digitala lösningar. Det finns dock behov av att förtydliga lite kring denna process som är specifikt för integrationer.

Idé till Produktion består av fyra stadier, Idé, Koncept, Utveckling och Produktionssättning. Syftet är att säkerställa att de lösningar vi för in i vårt digitala ekosystem skapar ett värde. För att stötta flödet genom Idé till Produktion använder vi verktyget Azure DevOps.

Dokumentation av integrationer

De IT-integrationer som används inom Region Halland både internt och mot externa parter skall dokumenteras i Region Hallands arkitekturrepository som är baserat på Sparx Enterprise Architect och publiceras till webbplatsen arkitektur.regionhalland.se (intern). Dokumentationen skall ske med ArchiMate 3 notation. Det är det objekt som ansvarar för integrationen som också ansvarar för att integrationen är dokumenterad.

Under utvecklingen av integrationen är det utvecklarens uppgift att säkerställa att integrationen dokumenteras i Integrationsöversikten, Integrationskartan (om tillämpligt) och Integrationsbeskrivningen i enlighet med vad som beskrivs i detta dokument. Utvecklaren skall även gå igenom den dokumentation som tas fram med lösningsansvarig för integrationen.

Utveckling av integrationer

Utvecklingsarbetet av integrationen börjar med att lösningsansvarig för integrationen skickar de User stories som integrationen omfattar till Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten. Därefter kommer Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten tillsammans med integrationsutvecklarna att bryta ner samtliga User stories i s.k. Tasks som kommer att tidsestimeras. Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten kommer därefter att återkomma med en tidsuppskattning för hela arbetet till lösningsansvarig för integrationen.

Senast ändrad: