Till startsidan

Design av integrationer

Inledning

Alla integrationer vi utvecklar inom Region Halland skall utgå från ett behov. Ett behov kan uppstå t.ex. genom:

 • Kundbehov
 • Strategiska mål
 • Regler och lagstiftning
 • Förändringar i affärsvillkor eller teknik

Ett behov utmynnar sedan i en idé. För integrationer kommer dessa behov oftast att kanaliseras genom objekten. Om integrationsbehov uppkommer utanför objektens kännedom bör de redan på det här stadiet kanaliseras till objekten så att objekten blir delaktiga.

Designförslag

När ett behov föreligger behöver det konkretiseras. Detta sker för integrationer på två sätt, dels genom att designförslag tas fram, dels genom att relevant information börjar läggas in i Azure Devops.

Designförslaget skall innehålla följande information:

 • Vilka applikationer och informationsmängder som är relevanta för integrationen
 • Vilka flöden, och riktningar de har, mellan inblandade applikationer
 • Vilka informationsmängder som är involverade samt vilka flöden dessa är associerade till
 • Hur informationsmängderna är uppbyggda
 • Vem eller vilka är ägare av de informationsmängder som berörs
 • Vilka datamängder kommer att skickas över integrationen
 • Hur säkerställs behörighetskontroll till de informationsmängder som hanteras
 • Vilken frekvens kommer data att skickas med
 • Hur triggas integrationen, tid eller händelse
 • Vilka endpoints, och vilken typ dessa är av, som finns tillgängliga för de involverade applikationerna
 • Vilken säkerhet finns på de endpoints som nyttjas för integrationen
 • Om de finns krav på att specifika meddelandeformat skall användas
 • Vidare behövs allmän information kring integrationen såsom krav på övervakning, 24/7 drift, spårbarhet, m.m. framgå i designförslaget

Nedanstående bild summerar vad som bör ingår i designförslaget.

Designförslag

Parallellt med designförslaget skall lämpliga uppgifter skapas upp i Azure DevOps. För integrationen som helhet skall en Feature skapas upp. Denna Feature skall ägas av det objekt som sedermera kommer att äga integrationen. För varje krav som sedan finns på integrationen skall en User story per krav som finns för integrationen skapas upp. Samtliga User stories skall vara kopplade till den övergripande Featuren som skapades för integrationen.

När designförslaget börjar bli klart skall det ske en Arkitekturgenomgång Länk till annan webbplats.. Om designen av integrationen ligger i linje med de principer och riktlinjer som anges i detta dokument behövs ingen genomgång göras med Arkitekturrådet. Om det dock är så att designen av integrationen faller utanför dessa principer och riktlinjer så skall en genomgång av integrationen hållas med arkitekturrådet för att säkerställa att integrationen kan införlivas i Region Hallands digitala ekosystem.

När designen av integrationen är klar, alla uppgifter finns inlagda i Azure DevOps och en eventuell genomgång hållits med arkitekturrådet kan designförslaget gå vidare till utvecklingsstadiet. Detta gäller alla typer av integrationer, såväl direktintegrationer såsom integrationer som nyttjar en integrationsplattform.

Senast ändrad: