Till startsidan

Meddelandeformat

Meddelandeformat

En annan viktig aspekt för en integration är det format på vilket data skickas. Notera att vi inte pratar här om vilken information som skickas (detta återfinns in nästa sektion) utan enbart formatet.

Några av de vanligaste formaten som används för integrationer är:

  • XML
  • JSON
  • Text (CSV, fältbaserad)
  • Binärt

För varje integration som utvecklas är det viktigt att det är tydligt vilket eller vilka format som används. Huvudprincipen är att standardformat såsom XML eller JSON skall användas. Även om huvudprincipen säger att standardformat skall användas kan det från fall till fall finnas skäl, t.ex. prestandakrav, att använda andra format.

Om det är så att data som skickas är krypterad är det också viktigt att det framgår viken form av kryptering som används och vilka algoritmer och nycklar som nyttjas.

Senast ändrad: