Till startsidan

Informationsmängder

Informationsmängder

En tredje viktig beståndsdel för varje integration är vilken information som skickas över integrationen. Meddelandeformatet talar ju enbart om på vilket format data skickas, men det säger ingenting om vilken information som förflyttas. För att få en helhetsbild för varje integration som utvecklas behöver vi således även definiera vilken information som integrationen hanterar.

På en övergripande nivå definieras vilken typ av information som hanteras, detta kan t.ex. vara Faktura, Recept, Provsvar, Remiss, osv. Därefter definieras vilka fält (ibland används även benämningen attribut här) som ingår i informationen. Detta kan vara t.ex. namn, personnummer, telefonnummer, osv. Slutligen definieras vilken typ varje fält är av. Detta kan t.ex. vara Text, Heltal, Decimaltal, Datum, osv.

För att förenkla informationsutbyte med andra aktörer är huvudprincipen att öppna standardformat såsom exempelvis FHIR skall nyttjas.

Slutligen behöver vi också veta hur informationen är klassificerad enligt Region Hallands informationsklassificering.

För varje integration som utvecklas är det viktigt att det är tydligt vilken informationsmängd som integrationen hanterar, samt hur denna är uppbyggd och är klassificerad.

Senast ändrad: