Till startsidan

Endpoints

Inledning

En viktig del av varje integration är dess ändpunkter, eller endpoints, samt det format som data skickas i över integrationen. Då dessa delar är vitala för hur en integration byggs är det av intresse att vi också definierar dessa inom ramen för dessa riktlinjer.

Endpoints

En endpoint är den punkt där integrationen antingen hämtar (källa) eller lämnar (mål) data. En endpoint är alltså utifrån integrationens perspektiv och inte applikationens. För att förtydliga, antag att Applikation A skickar ett meddelande till Applikation B över en integration. Ur Applikation As perspektiv så är det ju integrationen som är målet, detta är dock inte på detta sätt vi kommer att se på integrationer. För att ha ett enhetligt synsätt så ser vi på en integration ur integrationens perspektiv, dvs att i fallet ovan blir Applikation A källan och Applikation B målet. Ibland används även termerna Producent (källa) och Konsument (mål).

Exempel på vanliga endpoints som används för integrationer är:

  • Databaser
  • Webbtjänster baserade på REST
  • Webbtjänster baserade på SOAP
  • Filer
  • FTP
  • Köer

Huvudprincipen är att REST baserade webbtjänster skall nyttjas om möjligt för applikationsintegrationer medans huvudprincipen för dataintegrationer är att databaser skall nyttjas. Även om huvudprincipen för dataintegrationer säger att vi skall nyttja databaser så kan undantag ske, exempelvis genom att vi nyttjar webbtjänster som endpoints för dataintegrationer. Detta får bedömas från fall till fall och riktlinjer för detta kommer att finnas i utvecklingshandboken för integrationer.

För varje integration som utvecklas är det viktigt att det är tydligt vilken eller vilka olika typer av endpoints som används.

Senast ändrad: