Till startsidan

Utveckling av integrationer

Utveckling av integrationer

Utvecklingsarbetet av integrationen börjar med att lösningsansvarig för integrationen skickar de User stories som integrationen omfattar till Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten. För att en integration skall kunna sprintplaneras för en månad krävs att User stories är tillhanda Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten senast den 20:e månaden innan. Därefter kommer Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten tillsammans med integrationsutvecklarna att bryta ner samtliga User stories i s.k. Tasks som kommer att tidsestimeras. Tjänsteansvarig för systemutvecklingstjänsten kommer därefter att återkomma med en tidsuppskattning för hela arbetet till lösningsansvarig för integrationen.

Aspekter som kommer att påverka tidsuppskattningen är:

  • Ekonomisk kostnad (lång/kort sikt)
  • Krav på kompetens
  • Förvaltningsbarhet
  • Nuvarande lösning
  • Teknisk komplexitet
  • Teknisk livscykel
  • Säkerhetsklassning
  • Ej integrationer i sekvens.
  • Ledtider för utveckling/incidenter

Lösningsansvarig för integrationen behöver också vara med på sprintplaneringsmötet månaden inför det att själva utvecklingen av integrationen skall genomföras.

Produktionssättning

Innan integrationen tas i förvaltning skall den sättas i produktion, vilket är det sista steget i Idé till Produktion. Produktionssättningen görs i samarbete mellan objektet, systemutvecklingstjänsten och plattformsobjektet. När produktionssättningen är genomförd så ansvarar objektet för integrationen.

Senast ändrad: