Till startsidan

Sprint, genomförande

Under sprinten pågår en mängd aktiviteter som är kopplade till själva utförandet av det överenskomna arbetet. Det överenskomna arbetet, eller kraven, i en sprint är formulerade i User Stories med tillhörande Tasks.

Det är viktigt att kravställare och utvecklare stämmer av med varandra kontinuerligt under sprinten så att det inte uppstår problem som kan försvåra/fördröja arbetet. Denna typ av ”dialog" förs med fördel i kommentarsfältet, "Discussion", i DevOps.

Även om något bestäms över Teams, mail eller på telefon så ska viktig information skrivas in i kommentarsfältet i DevOps. På så sätt får man både historik och ett automatiskt mail-utskick till den det berör om man använder ”mentions”.

Utvecklaren jobbar med sin ”egen” Sprint Backlog i prioriteringsordning uppifrån och ner i listan av User Stories.

Löpande så används DevOps så här:

Händelse

DevOps

Utvecklaren påbörjar första Tasken i en User Story.

Status ändras till ”Active” både på User Story och påbörjad Task.

Utvecklaren fortsätter med nästa Task i samma User Story.

Status ändras till ”Active” på nästa Task.

När en Task är klar i utvecklingsmiljön.

Utvecklaren sätter Task till status ”Resolved”.

User Story med tillhörande Tasks är färdigutvecklad och har precis lyfts till testmiljön.

 

 

Utvecklaren sätter om status på User Story till ”Resolved” och meddelar beställare.

 

Ingående Tasks sätts till status ”Closed”, förutom eventuell produktionssättingstask.

Om kravställaren godkänner en User Story.

Utvecklaren produktionssätter User Story och ändrar status till ”Closed” och meddelare beställaren.

 

 

När en Task dras över till kolumnen ”Closed” så sätts ”Completed Work” automatiskt till samma som ”Original estimate” (förutsatt att ”Completed Work” är tomt). M.a.o. så behöver vi inte bekymra oss om att manuellt redigera eller kontrollera ”Completed Work”.

Senast ändrad: