Till startsidan

Buggar

Buggar

Händelse

DevOps

Beställaren hittar buggar i testmiljön.

Beställaren skapar en bugg på aktuell User Story. Extremt viktigt med en utförlig beskrivning och gärna skärmdump.

Utvecklaren påbörjar avlusningen.

Utvecklaren sätter buggens status till Active”.

Utvecklaren har rättat buggen och lagt upp rättningen i testmiljön.

Utvecklaren sätter buggens status till ”Resolved” och den som skapat buggen får automatisk återrapportering.

Beställaren testar att buggen har fixats.

Utvecklaren sätter status på buggen till ”Closed”.

Godkänd buggrättning, utvecklaren produktionssätter.

Utvecklaren produktionssätter User Story och ändrar status till ”Closed” och meddelar beställaren.

Definition av bugg

Buggar är en avvikelse som upptäcks under en pågående leverans, i huvudsak en avvikelse i förhållande till kravställningen. Vi använder ärendetypen "Bug" i DevOps för de fel som identifieras under leveransen. Fel som inträffar efter att en lösning är levererad till produktion är en incident och då använder vi ärendetypen "Task" i DevOps. Incidenter har en egen processbeskrivning Länk till annan webbplats..

De buggar som inte stängts förs över till nästa sprint för prioritering.

Buggar som egentligen är nya krav

Buggar som egentligen är nya krav, alltså sådant som inte funnits med i den ursprungliga kravställningen, skriver beställaren om till en ny User Story. Denna User Story läggs i Backloggen för prioritering till kommande sprintar. Buggens status sätts i dessa fall till statusen ”Copied to Backlog”.

Senast ändrad: