Till startsidan

Start (utförare)

När sprinten startar så är det viktigt att titta igenom den i sin helhet. User Stories med tillhörande Tasks ska i princip jobbas med i den ordning som de planerats, men det kan finnas situationer där flera arbetsuppgifter utförs parallellt.

Ett exempel på en sådan situation är om det finns externa beroenden av olika slag. Det kan vara viss leveranstid för att få hjälp med att lösa dessa beroenden. För att undvika att fastna senare i sprinten, titta igenom Sprint Backloggen och se om något behöver göras/beställas tidigt i sprinten, exempelvis:

• Beställning av certifikat.

• Beställning av webbplats.

• Beställning av behörigheter.

• Skapande av repository för källkod i DevOps.

• Skapande av databas.

Senast ändrad: