Till startsidan

Daily Scrum (utförare)

Respektive Scrum-team har dagliga planeringsmöten där man svarar på tre frågor:

1. Vad gjorde jag igår?

2. Vad ska jag göra idag (eller egentligen, hur ser mina/teamets kommande 24 timmar ut)?

3. Har jag något som hindrar mig?

Syftet med dessa möten är att stämma av pågående arbete, kommande arbete men framför allt att synliggöra sådant som hindrar utföraren eller teamet i sitt arbete.

Tanken med detta möte är att vara en snabb avstämning. Var och en av team-medlemmarna får svara på de tre frågorna innan man fördjupar sig i detaljer om det behövs.

När Daily Scrum är avslutat kan de som vill lämna mötet, medan de som vill/behöver fördjupa sig i eventuella detaljer stannar kvar.

Hinder som inte kan lösas av respektive team lyfts vidare till Scum-of-Scrums (SoS), där samtliga Teams Scrum-Master deltar tillsammans med tjänsteansvarig. I SoS synkroniserar också Teamen sig med varandra, där det finns beroenden i leveransen. Eventuella hinder som inte heller löses i SoS tar ansvarig för systemutvecklingstjänsten hand om.

Gemensamt för Daily Scrum och Scum-of-Scrums är två spelregler:

  • Mötestiden är strikt begränsad till 15 minuter.
  • De eventuella hinder som uppstått, inte löses under mötet utan adresseras till enskilda individer som kan hitta lösningar efteråt.

Tidpunkten för dessa möten är varje dag på dessa klockslag:

09:00 Scrum i respektive team, leds av respektive Scrum-Master

09:15 Scrum och Scrums, leds av ansvarig för systemutvecklingstjänsten

Senast ändrad: