Till startsidan

Sprint demo

Utföraren

Sprint-demo i utförarens regi innebär att utförarna, inom respektive team visar varandra vad vi jobbat med under sprinten. Vi visar eventuella unika lösningar med leveransen, nyttan för verksamheten och vilka designbeslut vi tagit. Detta bygger upp redundans så att teamet kan hjälpas åt med incidenthanteringen för levererade system.

Beställaren

I de fall som beställaren vill visa användare/andra intressenter en kommande version av exempelvis en webbapplikation så får beställaren kalla till ett sådant möte.

Till detta möte kan beställaren bjuda in den/de utförare som jobbat fram lösningen. Om möjligt så planeras en sådan aktivitet in i sprinten.

Senast ändrad: