Till startsidan

Vår arkitekturmodell

Region Halland har en arkitekturmodell som beskriver hur vi arbetar med arkitektur.

Region Hallands arkitekturmodell bygger på ett par olika standarder som vi anpassat för att passa in i vår organisation. Vår strävan har varit att hålla vår arkitekturmodell så enkel som möjligt, utan att för den delen förlora möjligheten att beskriva arkitektur på ett bra och relevant sätt.

Mycket i vår modell baseras på det arbete runt "Holistic Enterprise Development Approach Länk till annan webbplats." som Eero Hosiaisluoma m.fl. arbetat fram. Vidare har vi tittat på det arbete som gjorts av Architectural Thinking Association® Länk till annan webbplats. och försökt sträva efter den enkelhet som där förespråkas. Vidare har vi tittat på TOGAF Länk till annan webbplats. och tagit in de delar som vi funnit relevanta.

När det gäller notation Länk till annan webbplats. använder vi först och främst ArchiMate Länk till annan webbplats. som modelleringsspråk. Vi har även kompletterat med BPMN Länk till annan webbplats. och UML Länk till annan webbplats. för att kunna detaljera vissa aspekter av vår arkitektur. Som verktyg för att arbeta med arkitektur använder vi Sparx Länk till annan webbplats..

Vår arkitekturmodell bygger på att vi ser att vår verksamhet kan beskrivas i fyra olika lager; strategi, verksamhet, systemförvaltning och infrastruktur. Denna övergripande modell ser ut som nedan. De olika lagren färgkodas enligt den standard som specificeras i ArchiMate.

""

I varje lager nyttjar vi främst en delmängd av de komponenter som finns i ArchiMate. I bilden nedan visas de komponenter som vi främst använder för att visualisera vårt digitala ekosystem med. Det är dessa komponenter som skall nyttjas i de vyer vi sedan tar fram.

""

Senast ändrad: