Till startsidan

Arkitekturmodell: Strategi

I strategilagret arbetar vi främst med verksamhetsförmågor och kundresor.

Verksamhetsförmågor

Verksamhetsförmågor beskriver på en övergripande nivå VAD vi som region kan utföra. Verksamhetsförmågor beskriver vad en organisation behöver kunna för att klara sitt uppdrag. En verksamhetsförmåga är en del av verksamheten som man kan se på och hantera som en självständig och avgränsad del.

En karta över verksamhetsförmågor ska inte förväxlas med vare sig organisation, funktioner eller processer. Kartan beskriver inte en ordningsföljd, ett flöde eller en hierarki.

Verksamhetsförmågorna förändras inte över tiden, om inte uppdraget förändras. Det som utvecklas och förändras är istället hur organisationen utför en verksamhetsförmåga och vilken mognadsnivå förmågan har.

När ett visst strategiskt mål ska uppnås och en förändring av verksamheten behöver genomföras används förmågekartan för att identifiera vad som behöver ändras för att uppnå målet. Först analyseras målen och dess påverkan på förmågan. Därefter avgörs på vilket sätt förmågan ska utvecklas för att uppnå målen genom att beskriva NU-läge och BÖR-läge för förmågan. Sedan analyseras vilka delar av förmågan som behöver ändras för att uppnå målen.

Nedan visas vår förmågekarta över Hälso- och sjukvården kärnförmågor.

verksamhetsförmågor

Kundresor

Beskriver hur Region Hallands kundresor är uppbyggda med hjälp av Verksamhetsförmågor.

Senast ändrad: