Direkt till innehållet

Våra notationsspråk

Vi använder ArchiMate som notationsspråk för att visualisera vårt ekosystem, våra kundresor och processer.

Genom att konsekvent använda samma notationsspråk när vi visualiserar t.ex. processer, IT-arkitekturer eller kundresor så minskar vi risken för missförstånd genom att hela organisationen delar samma bild av hur vi t.ex. visar ett beroende, en databas, en process eller en beslutspunkt.

Varför har vi gemensamma notationsspråk?

 • Minska risken för missförstånd
 • Undvika merarbete/omarbeta
 • Sätta saker i ett sammanhang
 • Gemensamt språk
 • Förenkla kommunikation

Tre standarder, ett verktyg

För att få en bra sammansättning av symboler och riktlinjer har vi valt att arbeta med Archimate (för IT-arkitektur),  UML (för informationsmodeller) och BPMN (för processer). Oavsett standard använder vi verktyget Sparx för att rita upp processerna/diagrammen. Från Sparx kan vi sedan publicera våra modeller på arkitektur.regionhalland.se.

Archimate

 • ArchiMate är ett öppet, oberoende och internationellt standardiserat modelleringsspråk
 • ArchiMate ger ett verktyg för att beskriva, analysera och visualisera objekt och relationer
 • ArchiMate erbjuder ett gemensamt språk för att beskriva konstruktion och användning, från strategi och affärs- & verksamhetsarkitektur via data- och applikationsarkitektur till infrastrukturarkitektur.
 • Möjliggör modellering hela vägen från en aktörs mål till hur det slår på infrastrukturen
 • Hjälper till att utveckla, analysera, utvärdera och kommunicera konsekvenser som förändringar leder till

UML & BPMN

 • Då Archimate är medvetet avskalat för att skapa enkelhet så kan vi med fördel komplettera Archimate med standarderna UML och BPMN då dessa är betydligt mer detaljerade och ger nödvändig flexibilitet. Exempelvis använder vi UML när vi ritar databasscheman och BPMN när vi tar fram processer eller kundresor.

Senast ändrad: