Till startsidan

Arkitekturmodell: Verksamhet

I verksamhetslagret arbetar vi med följande vyer i vår arkitekturmodell: Organisationsvyer, Kundresor, Processkartor och Grunduppdrag. Syftet är att kunna beskriva vår verksamhet utifrån ett antal standardiserade vyer.

Inledning

De vyer vi använder för att beskriva vår verksamhet är följande.

  • Organisationsvyer -Beskriver hur olika aktörer och roller samverkar.
  • Processkartor - Processkartorna är ett taktiskt verktyg som möjliggör för oss att enklare kunna kommunicera kring hur kundresan skall kunna realiseras i våra verksamheter. Vi använder BPMN 2.0 för att visualisera våra processkartor.
  • Grunduppdrag - Visar vad grunduppdraget är för våra olika grupperingar inom vår IT-organisation. Bygger på modellen Business Model Canvas (BMC)
  • Use Case - Ett Use Cases beskriver interaktionen mellan användare och system. Vi bör rita Use Case med ArchiMate notation, men det är också tillåtet att använda UML notation. Fördelen med att använda ArchiMate notation är att det blir enklare att översätta ett Use Case till andra typer av diagram då man redan från början har ritat in en del av de komponenter (aktörer, tjänster, applikationer) som man sedan behöver.

Senast ändrad: