Till startsidan

Övrigt

Vissa aktiviteter hör inte till den egentliga Scrum-processen men är ändå tätt integrerade med denna och teamens arbete. Dessa aktiviteter finns beskrivet här.

Senast ändrad: