Till startsidan

devTalk

En gång per sprint så har respektive team en aktivitet som heter devTalk. Detta är ett längre möte där man mer ingående visar/diskuterar olika saker som berör teamet. Detta är ett tillfälle att titta detaljerat på hur olika lösningar implementerats, olika teknikval samt kunskapsspridning.

Vad som ska avhandlas avgör teamet själva och allt dokumenteras i en Planner i Teams. En lista fylls löpande på med saker att ta upp, och som ett resultat av detta kan olika åtgärder genomföras. Oavsett vilket område som tas upp på detta möte, så är den röda tråden teknik och i synnerhet teknik bakom en befintlig lösning och teknik som kan hjälpa oss framöver.

Senast ändrad: