Till startsidan

Incidenter

Definition

Vi är noggranna i skillnaden mellan buggar och incidenter:

  • Buggar Länk till annan webbplats. är en avvikelse som upptäcks under en pågående leverans. I huvudsak är det en avvikelse i förhållande till kravställningen. Här använder vi ärendetypen "Bug" i DevOps.
  • Incidenter är en oförutsedd störning som inträffat i ett tidigare levererat system. Här använder vi ärendetypen "Task" i DevOps.

Ansvar

Varje Scrum-team har ett incidentansvar för tidigare levererade system. Varje teammedlem turas om att vara ansvarig för incidenterna. Detta incidentansvar följer ett schema som antingen är en vecka eller en sprint i taget, beroende på team. För den incidentansvarige så reserverar vi upp ett antal timmar, ca 40-50 h per sprint. Mängden timmar bygger på ett historiskt underlag kring hur mycket tid incidenterna brukar ta. Eftersom en teammedlems heltid motsvarar ca 150 h per sprint så innebär det att den som är incidentansvarig även har utvecklingsuppdrag, parallellt. Incidenterna är prioriterade över systemutvecklingen om det visar sig att det reserverade antalet timmar inte räcker till.

De olika teamens incidentschema finns i DevOps:

Prioritering

För alla incidenter så ska vi alltid värdera allvarlighetsgraden i incidenten. Akuta incidenter ska lösas i incidenthanteringen av den som är incidentansvarig, vid behov med hjälp av kollegor, alltså experten i ämnet. Om vi har utrymme resursmässigt i incidenthanteringen så kan vi förstås lösa mindre akuta incidenter också. Incidenter som kan vänta ska planeras i en kommande sprint. Om incidenten planeras in i en kommande sprint så skapas en User Story som estimeras i vanlig ordning, som om det vore ett nytt utvecklingsönskemål.

Om incidenten löses akut så läggs en Task upp i DevOps och den underordnas, har sin "förälder", i den User Story som finns för incidentansvaret.

Den incidentansvarige äger incidenten, sköter kommunikationen med kunden, följer upp dess status och avrapporterar dess Task. Den incidentansvarige kan ta hjälp av kollegor, i sitt eget team eller i annat team, helt eller delvis av den som är expert i ämnet. Vi försöker dock undvika att andra än den som är incidentansvarig frontar utåt, om inte experten också råkar vara incidentansvarig.

Senast ändrad: