Till startsidan

Sprint, slutförande

När sprinten böjar närma sig sitt slut så är det flera aktiviteter som sker. En av de viktigaste är för utföraren att fundera på om denne hinner med allt som planerats. Oplanerade saker kan ha inträffat under sprinten, sjukdom, VAB eller annat, som gör att kapaciteten inte räckte till. Vissa arbetsuppgifter kanske tog längre tid än tänkt men andra kan ha gått snabbare att förverkliga. Att balansera ut de sista dagarna i sprinten i förhållande till tillgänglig arbetstid är därför viktigt.

Om det visar sig att arbetsuppgifter inte kommer att slutföras så märks dessa User Stories upp med taggen "Framflyttad" och utföraren tar en dialog med beställaren när/hur arbetet ska slutföras. Det sker ingen automatisk framflyttning av dessa arbetsuppgifter till den efterföljande sprinten. Beställaren ska alltid fatta ett nytt beslut hur den framflyttade arbetsuppgiften ska prioriteras i förhållande till övriga önskemål.

Senast ändrad: