Till startsidan

Sprint retrospective (utförare)

Denna aktivitet syftar till att titta tillbaka på den genomförda sprinten; vad fungerade bra och vad kan vi förbättra. Mötet hålls en gång i månaden i slutet på sprinten.

Vi använder ett sätt som kallas Liked, Learnt and Lacked, vilket vi har översatt till "Gillade", "Lärde mig" och "Saknade".

Det som identifieras förs in i Teams, där varje team har en Planner:

Team Applikation och API Länk till annan webbplats.

Team Datalager Länk till annan webbplats.

Team Integration Länk till annan webbplats.

Som ett led i arbetet med ständiga förbättringar så är det viktigt att ta hand om de punkter som identifierades som "Saknade", det vill säga sådant där det identifierats en förbättringspotential. Det är punkter under "Saknade" som vi jobbar vidare med.

Förbättringsförslagen kan leda till förändringar:

  • Vår metodik behöver förbättras och att denna text du läser just nu kanske behöver ändras.
  • Att vår utvecklingshandbok behöver förbättras.
  • Det kan också tänkas att någon av de punkter som dyker upp på Retrospektivet planeras in till kommande sprint i form av en systemutveckling, i vårt ramverk eller i en specifik produkt.

Senast ändrad: