Till startsidan

Sprint, förberedelser

Förberedelserna är väldigt viktiga och utan förberedelser så går det inte att vara agil. Flera saker behöver förberedas:

  • En grundläggande design/arkitektur måste vara gjord. Om det är ett standardmässigt arbete så kan detta steg hoppas över.
  • Arbetet behöver brytas ner i mindre delar och tidsuppskattas.
  • Vi måste ta reda på hur mycket resurser vi har tillgängligt i sprinten.

Genom att vara noggrann med tidsuppskattningen och balansera mängden arbetsuppgifter med tillgängliga resurser så finns det bra förutsättningar för att lyckas leverera i tid. Att leverera, med god kvalitet, i tid är tillfredsställande både för beställare och utförare.

Senast ändrad: