Till startsidan

Estimat och projektering

Estimat

Det är beställaren som initierar att en User Story behöver estimeras, och dessa estimeringar kan göras löpande under sprinten efter behov. Beställaren ansvarar för att sätta en Tag, "Estimering behövs [Team namn]", på User Storyn. Det finns en tag för varje team, exempelvis "Estimering behövs Appl & API", "Estimering behövs Datalager" och "Estimering behövs Integration". Ibland behövs mer än en tag om estimat behöver göras av mer än ett team.

Estimering innebär att en User Story, som oftast är beskriven på övergripande nivå, bryts ner i en eller flera detaljerade Tasks. Varje Task tidsuppskattas var för sig, och summan av alla tidsuppskattade Tasks ger den totala arbetsinsatsen för en User Story.

Ett estimat är en uppskattning som ibland stämmer bättre och ibland sämre. Ju mer detaljkunskap man har om en User Story, desto träffsäkrare blir tidsuppskattningen, men det är fortfarande en uppskattning.

En Task bör vara en "handfull" timmar, dock inte större än 8-10 timmar. Om så är fallet behöver man fundera på hur man kan bryta ner denna till flera Tasks.

Den/de som gör tidsestimatet, beaktar Wikin kring hur estimat ska göras Länk till annan webbplats. där det framgår vad som ingår. När estimeringen är klar så ersätts taggen "Estimat behövs [Team namn]" och med taggen "Estimering klar". Den som är "Assigned to" på en User Story får då ett automatisk mail om att estimat gjorts.

Vilken resurs som hjälper dig framgår i länkarna nedan (kräver behörighet i Azure DevOps):

Team Applikation och API Länk till annan webbplats.

Team Datalager Länk till annan webbplats.

Team Integration Länk till annan webbplats.

Projektering

Det finns tillfällen när en direkt tidsuppskattning av en User Story inte passar. Om en User Story är vagt formulerad, eller om en beställare inte vet vad denne vill uppnå eller om det rör ett större projekt kan en mer detaljerad genomgång behövas.

För detta ändamål skapar beställaren en User Story som avser projektering. Projekteringen syftar till att beställare och utförare tillsammans skapar upp alla User Stories och Tasks som behövs för att förverkliga projektet.

På så sätt påbörjas inget arbete som inte är genomtänkt. En projektering ligger alltid en sprint före själva implementeringen. Med andra ord, projektering och genomförande av projektet görs inte i samma sprint. Tänk på att även en User Story för projektering behöver estimeras.

När väl arbetet, som resultat av en projektering, kommer igång och det skulle visa sig att det dyker upp helt nya förutsättningar, då kan det bli tal om en re-projektering.

Senast ändrad: