Till startsidan

Sprint, allmän info

En sprint är den kalendertid som avsätts för att arbeta med ett antal uppgifter som levereras i slutet av sprinten.

Region Halland likställer en sprint med en kalendermånad. Undantaget är sommarmånaderna juli till augusti, som bakas ihop till en längre sprint.

I DevOps namnges sprintarna enligt formatet ”år.kalendermånad <namnet på teamet>”. Exempel på sprintnamn: ”2020.10 Appl och API”, vilket avser oktober i 2020 för teamet "Applikation och API". Under sommarmånaderna så kan sprinten heta ”2021.07-08 Appl och API”.

Senast ändrad: