Till startsidan

Utveckling

I utvecklingsstadiet realiserar vi de tjänster och produkter som behövs för att möta behovet. Detta kan ske genom inköp eller utveckling. Se bilden nedan för vad vi gör i detta steg.

utveckling

Genomför Standardutveckling

Utveckling och förändring av tjänster och produkter enligt våra standarder.

Genomför Experimentell Utveckling

Utveckling av nya tjänster med nya metoder och tekniker.

Genomför Projekt

Genomför Projekt enligt Region Hallands projektmodell.

Genomför Upphandling

Genomför inköp av tjänster och produkter enling våra gängse rutiner för detta.

Förbered för Produktionssättning

Här säkerställer vi att nya tjänster och produkter kan omhändertas i förvaltning. Vidare så påbörjar vi även beställningar av infrastruktur m.m. i form av RFC:er. Vi säkerställer även delar kring utbildningsbehov och införandeplaner.

Managering av Utvecklingsinitiativ

  • Produktägararbete, bl.a.: 
  • Prioritera mellan utvecklingsinitiativ
  • Säkerställ att prioriterade utvecklingsinitiativ rör sig framåt
  •  
  •  

Senast ändrad: