Till startsidan

Produktion

Produktionssättning är steget där vi Införlivar nya/förändrade tjänster och produkter i vårt digitala ekosystem.

produktionsättning

Hantering av Tjänstekatalog

Nyutvecklade/förändrade tjänster behöver komma in i våra Tjänstekataloger

Objektförvaltning

Införda Tjänster och Produkter behöver komma in i vår systemförvaltning.

IT-Drift

Införda Tjänster och Produkter behöver komma in i vår driftmiljö.

ITIL-processer

Vi nyttjar våra ITIL-processer för att säkerställa produktionssättningen. De processer vi nyttjar är:

  • Change Management
  • Release Management
  • Incident Management
  • Problem Management

Senast ändrad: