Till startsidan

Koncept

I konceptstadiet skapar vi en fördjupad förståelse för idén och dess effekter. Se bilden nedan för vad vi gör i detta steg.

idé-till-produktion

Val av Koncept

 • Vilka metoder skall användas för konceptet? 
 • Kundresor?
 • Prototyper?
 • Andra metoder?
 • Hur ska Konceptet presenteras?
 • Vilka Forum ska Konceptet presenteras i?

Förtydliga Effekter

 • Förtydliga förväntade Strategiska Effekter
 • Förtydliga Nyttoeffekter
 • Förtydliga Verksamhetspåverkan
 • Kvantifiera kostnader för investeringar, utveckling & förvaltning

Identifiera Nya & Förändrade Tjänster

 • Identifiera hur Konceptet kommer att påverka Tjänsteutbudet
 • Vilka Nya eller Förändrade Tjänster kommer att behöva utvecklas i nästkommande faser?

Managering av Koncept

 • Produktägararbete, bl.a.: 
 • Prioritera konceptbacklogg
 • Se till att Epics & Features är rätt definerade
 •  

Senast ändrad: