Till startsidan

Idé

Syftet med detta steg är att sätta idén i ett större sammanhang. Se bilden nedan för vad vi gör i detta steg.

idé

I de olika stegen utför vi följande aktiviteter:

Ge en Bakgrund

 • Ange vilket mål i strategierna som insatsen bidrar till att uppfylla
 • Ange/beskriv ändrade förutsättningar ex. lagkrav
 • Följer förslaget relevanta policys inom Region Halland
 • Följer tjänstedesignen Region Hallands principer

Identifiera Mål

 • Varför skall vi genomföra detta?
 • Vilka Mål kan vi koppla detta till?

Identifiera Effekter

 • Definiera det resultat/tillstånd som ska uppnås, beskriv effekten
 • Beskriv nyttor (ex. ekonomiska, kvalitet, resurser)
 • Beskriv risker/påverkan• Ange var effekthemtagningen ske

Identifiera Intressenter

 • Vilka berörs, vem är slutkunden?
 • Vilka kompetenser behövs för att lyckas?
 • Vilka forums behövs förankring i?
 • Vem äger frågan?

Identifiera Ekonomiska konsekvenser av beslutet

 • Ange uppskattad investeringskostnad (inom/utom befintlig budget)
 • Ange uppskattad införande/projektkostnad (inom/utom befintlig budget)
 • Ange resurser som behövs för införande/projekt (befintliga/extra resurser)
 • Ange de ekonomiska konsekvenser första

Managering av Behov/Idéer

 • Produktägararbete, bl.a.:
 • Prioritera idébacklogg
 • Se till att Epics är rätt definierade

Senast ändrad: