Direkt till innehållet

Arbeta med ständiga förbättringar

Sedan några år har Region Halland anammat Lean som verksamhetsstrategi. Detta vill vi givetvis även ska innefatta arbetet med att förvalta så väl som skapa nya tjänster. Genom att släppa nya förmågor till användaren så ofta som möjligt så minimerar vi risk genom att tidigt kunna få feedback på det vi producerar, risken för att vi missar våra övergripande effektmål hålls ner med återkommande uppdateringar. Är tjänsten vi tar fram digital ska vi med nyttja de förmågor som finns i Azure DevOps för att förenkla arbetet med att uppdatera vår tjänst. Genom att t.ex. sätta upp automatiska pipelines för t.ex. lansering och testning kan vi (i princip) dagligen lansera nya versioner av vår tjänst.

Sedan några år har Region Halland anammat Lean som verksamhetsstrategi. Detta vill vi givetvis även ska innefatta arbetet med att förvalta så väl som skapa nya tjänster. Genom att släppa nya förmågor till användaren så ofta som möjligt så minimerar vi risk genom att tidigt kunna få feedback på det vi producerar, risken för att vi missar våra övergripande effektmål hålls ner med återkommande uppdateringar. Är tjänsten vi tar fram digital ska vi med nyttja de förmågor som finns i Azure DevOps för att förenkla arbetet med att uppdatera vår tjänst. Genom att t.ex. sätta upp automatiska pipelines för t.ex. lansering och testning kan vi (i princip) dagligen lansera nya versioner av vår tjänst.

Nyckelfrågor

 • Hur lång tid tog det innan ni lanserade en MVP av tjänsten? om det inte hänt än, varför?
 • Hur många gånger i månaden kan ni släppa ny funktionalitet?
 • Hur samlar ni in buggar och nya önskemål på funktioner o.d.?
 • Hur hanterar ni backloggen? Vilket verktyg använder ni?
 • Hur ofta diskuteras backloggen med stakeholders?

Checklista

 • Skapa en backlogg i Azure DevOps för tjänsten och prioritera den tillsammans med dina stakeholders efter varje sprint/release
 • Släpp en MVP-version av tjänsten till användaren så snabbt som möjligt och analysera reaktionen
 • Genomför återkommande användartester
 • Skapa en så liten organisation kring tjänsten som möjligt.
 • Automatisera testning och releaseprocess i möjligaste mån
 • Använd versionshantering
 • Automatisera kodgranskning så mycket som möjligt

Senast ändrad: