Direkt till innehållet

Systemutveckling 2021.04

Systemutveckling i Region Halland

Syftet med detta utskick är att berätta om Systemutvecklingstjänstens leveranser i Region Hallands digitala transformation. Utskicket görs en gång per kalendermånad, så kallad sprint. Om du har en kollega som vill ta del av detta utskick eller om du själv inte vill ha kommande utskick, meddela gärna mig.

Sprinten 2021.04

Nu är april avverkad och under månaden har vi jobbat med en mängd olika uppdrag, där vissa har slutlevererats och andra dellevererats. Här följder ett axplock av levererade lösningar i föregående sprint, som till stora delar rör Covid-19:

Covid-19, bokningstjänsten för vaccinationer, https://mitt.regionhalland.se/

Arbetet med bokningstjänsten för vaccinationen har gått vidare. Utvecklingen sker i samarbete med gränssnittsobjektet och flera andra individer på RGS IT. Under april så har bland annat möjlighet till ombokning och avbokning införts. Det gjordes även en oplanerad förändring för att kunna styra bokningsmöjlighet utifrån i vilken region den bokande personen är folkbokförd. Bokningstjänsten ger också verksamheten kontroll över vilka mottagningar som medborgarna kan boka sig på och under vilka tider. När detta skrivs så har 55 470 personer bokat sig genom tjänsten. Det finns massor av intressant statistik men en är under vilka enskilda minuter som de flesta bokat sig. Här är topp 10 sedan starten:

Datum              Antal
2021-04-09 06:36    91
2021-04-08 06:34    86
2021-04-09 06:35    81
2021-04-10 06:35    80
2021-04-10 06:37    79
2021-04-10 06:39    79
2021-04-09 06:33    78
2021-04-10 06:34    76
2021-04-09 06:37    75
2021-04-10 06:33    74

Under de mest intensiva perioderna är det alltså 1,5 bokningar per sekund.
Om du vill veta mer så kontakta undertecknad.

Covid-19, uppföljning

Under det senaste året har man på regionkontoret jobbat fram en modell för daglig och veckovis uppföljning av allt som rör pandemin, smittläget, vaccinationer, provtagning, inläggningar m.m. Totalt är det åtta datakällor, från kommuner, regionen, nationellt och från EU. Fram tills nu så har denna uppföljning krävt ett manuellt arbete men eftersom modellen nu inte ändras så mycket så kommer den att automatiseras. För drygt hälften av datakällorna innebär det att vi bygger en integration och för de andra tillgängliggör vi formulär i vilken exempelvis kommuner lämnar sitt data. Samtliga datakällor samlas och det blir därefter möjligt att bygga analyser gentemot data, exempelvis med verktyget Qlik.
Om du vill veta mer så kontakta Jonas Brännström.

Covid-19, hemtagning av provtagning

Vi analyserar ca en tredjedel av alla Hallands prover för PCR-analys av SARS-CoV-2 (i.e. de prover som tas inom ordinarie sjukvård) och proverna som tas via 1177 går till Dynamic code (som utgör ca två tredjedelar av alla Hallands prover).
Vi har fått ett uppdrag från regionledningen att ta hem alla SARS-CoV-2 PCR-prover till labben på Hallands Sjukhus, som i nuläget tas vid de allmänna provtagningsställen och skickas till ett externt labb i Linköping. Övertaget ska ske första veckan i maj, 2021. Här har Team Integration byggt integrationer mellan Dynamic Code och labbsystemet LVMS.
Om du vill veta mer så kontakta Michael Axelsson.

Säkerhetsgranskning

I teamet  Applikation och API har vi två ramverk med ”byggklossar”, ett för att bygga webbapplikationer och ett för utveckling av API-er. Under april så har ett externt säkerhetsföretag granskat dessa ramverk. Resultatet av sådana granskningar är under sekretess eftersom en potentiell angripare enklare skulle kunna utnyttja svagheter om denne känner till dem. Säkerhetsföretaget graderar sina anmärkningar efter allvarlighetsgrad, Low, Medium och High. Självklart hittar de avvikelser i alla system som de granskar, dels för att inget system är perfekt och dels därför att de är experter på säkerhet. Utan att avslöja för mycket så hittade de brister i våra system också, dock endast ett fåtal och endast på nivån Low. Även om en angripare skulle känna till våra brister så finns de bara i programkoden, andra säkerhetsmekanismer hindrar att de kan utnyttjas. Framöver kommer vi ändå att säkra upp systemen till noll avvikelser och efter det så kommer vi att särbehandla viss källkod så att den inte kan ändras utan att mer än en (troligtvis två) systemutvecklare granskat ändringen av koden.
Om du vill veta mer så kontakta Dennis Skantz.

Övrigt

Under en sprint pågår aktiviteter i en mängd olika system. Dels tillkommande, nya mindre system, men även kontinuerligt underhåll i tidigare leveranser. För dig som har tillgång till vårt IT-stöd Azure DevOps, så hittar ni alla detaljer för vad respektive team jobbat med i föregående sprint och dels vad vi kommer att jobba med framöver. Via startsidan i DevOps så når du all information: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Publicerad: 2021-05-06

Senast ändrad: