Direkt till innehållet

Systemutveckling 2021.03

Systemutveckling i Region Halland

Syftet med detta utskick är att berätta om Systemutvecklingstjänstens leveranser i Region Hallands digitala transformation. Utskicket görs en gång per kalendermånad. Om du har en kollega som vill ta del av detta utskick eller om du själv inte vill ha kommande utskick, meddela gärna mig.
Vi systemutvecklare och våra beställare har ett agilt arbetssätt och för att uppnå det jobbar vi med Scrum, vilket är ett ramverk som hjälper oss att jobba med komplexa system och mot ett rörligt mål. Som IT-stöd använder vi Azure DevOps.
För dig som använder DevOps så har vi skapat en startsida, med vilken du enklare kommer åt de viktigaste delarna: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Sprinten 2021.03

Nu är mars till ända och under månaden har vi jobbat med en mängd olika uppdrag, där vissa har slutlevererats och andra dellevererats. Här följder ett axplock av levererade lösningar i föregående sprint:

Covid-19, bokningstjänsten för vaccinationer, https://mitt.regionhalland.se/

Arbetet med bokningstjänsten för vaccinationen har gått vidare. I februari påbörjade vi ett arbete tillsammans med objektet ”Gränssnitt”, där vi bygger en bokningstjänst som ersättning för den som MittVaccin erbjuder. Denna bokningstjänst levererades i en första version under mars och har använts kontinuerligt sedan dess. Via Region Hallands bokningstjänst kan vi enklare styra bokningsmöjlighet per ålder och dessutom förhindra att hallänningen bokar flera gånger. Invånaren loggar in på siten med hjälp av BankId. Bokningssystemet har en integration med MittVaccin där den själva bokningen landar. Alla tre teamen har varit involverade i arbetet där det, förutom bokningstjänsten, har gjorts integrationer med MittVaccin samt uppföljning och statistik i Datalagret. Flera personer på andra avdelningar på IT har också varit involverade, dels med infrastruktur och med tester. Jag vill verkligen tacka alla inblandade för ett fantastiskt jobb med detta.
Om du vill veta mer så kontakta undertecknad, Lena Johansson, läkemedel eller Thomas Thorsson, AUS.

BizTalk 2020

Vår viktigaste integrationsplattform är BizTalk. Genom denna flödar det mängder av data, 24 h om dygnet och 365 dagar om året. Det är alltifrån remisser och svar gentemot röntgen och våra labb till löneutbetalningar och recept. Under 2021.03 så har ett intensivt arbete bedrivits med att uppgradera alla våra integrationer från BizTalk 2013 till 2020. I samband med uppgraderingen byter vi även verktyget för övervakning från BizTalk-portalen till NodiNite. Arbetet med uppgraderingen har skett i nära samarbete med plattformsobjektet, vilka står för driften av vår BizTalk-plattform. Tack till plattformsobjektet för gott samarbete.
Om du vill veta mer så kontakta undertecknad eller Charlotta Zander.

ViVa

ViVa är vårt system för att administrera vårdgaranti och valfrihet. Under sprinten så har vi gjort en mängd mindre justeringar i det systemet.
Om du vill veta mer så kontakta Patrik Birgersson.

Övrigt

Under en sprint pågår aktiviteter i en mängd olika system. Dels tillkommande, nya mindre system, men även kontinuerligt underhåll i tidigare leveranser. För dig som har tillgång till vårt IT-stöd Azure DevOps, så hittar ni alla detaljer för vad respektive team jobbat med i föregående sprint och dels vad vi kommer att jobba med framöver. Via startsidan i DevOps så når du all information: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Tjänsten Systemutveckling i Region Halland

Inom RGS finns ett standardiserat tjänsteutbud vilket även återfinns inom RGS IT. En sådan standardiserad tjänst är Systemutveckling. Vi har delat in tjänsten systemutveckling i tre olika Team. All systemutveckling som sker avropas av Regionkontoret genom ”IT Styrning och Samordning, ITSS” och dess chefsarkitekt Stellan Aspenström. Undertecknad ansvarar för tjänsten, arbetsleder våra systemutvecklare, förbättrar metodik och rutiner samt är kontaktyta gentemot våra beställare. Kontakta gärna Stellan eller mig om du har behov av systemutveckling.
All systemutveckling sker i sprintar, vilket är en slags leveransomgång som utgörs av en kalendermånad, undantaget juli/augusti som tillsammans blir en sprint. Inför, under och efter sprinten samarbetar vi tätt med verksamhetsrepresentanter i systemförvaltningsmodellen.

Applikation och API

Levererar lösningar i form av administrativa webbapplikationer samt API-er. Ett API är en slags informationspunkt vid vilken information kan hämtas/lämnas till ett bakomliggande system. Det finns mängder med användningsområden för API-er och de är ofta en förutsättning för att olika system ska kunna ”prata” på ett automatiserat sätt.

Teamet består av sex anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Integration

Levererar ”motorvägar” av informationsutbyte mellan våra befintliga verksamhetssystem, exempelvis remisser och svar mellan VAS och labb/röntgen/1177/Apoteket samt en hel del integration kring ekonomi.

Teamet består av tre anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Datalager

Levererar kontinuerliga informationsuppdateringar från våra verksamhetssystem till vårt datalager och borgar för att datalagret håller en god struktur och säkerhet. Datalagret konsumeras av en rad utdataverktyg så som Business Objekt, Qlik View, Qlik Sense, Power BI m.fl. Dessa utdataverktyg benämner vi ofta som Beslutstöd eller Business Intelligence, BI.

Teamet består av fem anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Publicerad: 2021-04-07

Senast ändrad: