Direkt till innehållet

Systemutveckling 2021.02

Systemutveckling i Region Halland

Syftet med detta utskick är att berätta om Systemutvecklingstjänstens leveranser i Region Hallands digitala transformation. Utskicket görs en gång per kalendermånad. Om du har en kollega som vill ta del av detta utskick eller om du själv inte vill ha kommande utskick, meddela gärna mig. Vi systemutvecklare och våra beställare har ett agilt arbetssätt och för att uppnå det jobbar vi med Scrum, vilket är ett ramverk som hjälper oss att jobba med komplexa system och mot ett rörligt mål.

Nu finns en tredje film om detta: Agilt + Scrum = DevOps

De två tidigare filmerna hittar du här:
Agilt arbetssätt, film
Scrum, film

För dig som använder DevOps så har vi skapat en startsida, med vilken du enklare kommer åt de viktigaste delarna: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Sprinten 2021.02

Nu är februari till ända och under månaden har vi jobbat med en mängd olika uppdrag, där vissa har slutlevererats och andra dellevererats. Här följder ett axplock av levererade lösningar i föregående sprint:

Covid-19, Mitt Vaccin

Arbetet med MittVaccin har gått vidare på flera fronter, integrationer och utdata för analys, uppföljning och statistik. Vi påbörjade även ett arbete tillsammans med objektet ”Gränssnitt” där vi bygger en bokningstjänst som ersättning för den som MittVaccin erbjuder. Via Region Hallands bokningstjänst kan vi enklare styra bokningsmöjlighet per ålder och dessutom förhindra att hallänningen bokar flera gånger. Invånaren kommer att logga in på siten med hjälp av BankId. Bokningssystemet kommer fortsatt att ha en integration med MittVaccin där den själva bokningen landar.
Om du vill veta mer så kontakta undertecknad, Lena Johansson, läkemedel eller Thomas Thorsson, AUS.

Säkerhet BI

Arbetet med säkerheten i vårt datalager och kopplingarna till våra utdatasystem, exempelvis Business Object och Qlik har fortsatt. Detta är ett stort arbete som till stora delar ”drivs” av lagstiftningen, inte minst GDPR. Detta säkerhetsarbete har under månaden fått klartecken finansieringsmässigt för 2021 och arbetet kommer därför att öka något.
Om du vill veta mer så kontakta Anna-Sofia Andersen.

FVIS/VISUS

När VAS ska ersättas av FVIS eller VISUS, som vi nu kallar det, så kommer en mängd integrationer att behöva göras om och några nya tillkommer. Under sprinten har vi jobbat med en hel del förberedelser. Vi har en helt ny plattform för BizTalk och där pågår det ett migreringsarbete från vår gamla plattform. Migreringsarbetet till den nya miljön är en förutsättning för att kunna bygga moderna integrationer för vårt nya vårdinformationssystem. Vi har även påbörjat så kallad projektering av FVIS/VISUS integrationer. Projekteringen är ett förberedande arbete där vi gör en design, en plan, samt en tidsestimering för hur den kommande integrationen ska fungera. Projekteringen görs i tätt samarbete med våra olika förvaltningsobjekt.
Om du vill veta mer så kontakta undertecknad.

HAKInfoAPI

Bakom detta ”kryptiska” namn döljer sig en mycket viktig byggkloss för framtiden i Region Halland. Hallandskatalogen HAK är nog de flesta bekanta med. Detta projekt innebär att vi bygger ett nytt modernt API för att kunna läsa ut och skriva information i Hallandskatalogen. Vi har sedan tidigare ett API baserat på en äldre teknik som kallas SOAP medans detta nya API baseras på REST. Nästan all infrastruktur som byggs idag, runt om i världen, använder REST, Facebook, Spotify m.fl. Du som slutanvändare av ett system kommer aldrig att se dessa API-er utan de är de komponenter som ser till att system av olika slag kan prata med olika datakällor och med varandra. Det är en slags mjukvarubaserad infrastruktur. Läs gärna mer här: Vad är ett API och REST API, vad betyder det?
Om du vill veta mer om HAK-API-et så kontakta Karoline Koinberg.

Övrigt

Under en sprint pågår aktiviteter i en mängd olika system. Dels tillkommande, nya mindre system, men även kontinuerligt underhåll i tidigare leveranser. För dig som har tillgång till vårt IT-stöd Azure DevOps, så hittar ni alla detaljer för vad respektive team jobbat med i föregående sprint och dels vad vi kommer att jobba med framöver. Via startsidan i DevOps så når du all information: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

 

Tjänsten Systemutveckling i Region Halland

Inom RGS finns ett standardiserat tjänsteutbud vilket även återfinns inom RGS IT. En sådan standardiserad tjänst är Systemutveckling. Vi har delat in tjänsten systemutveckling i tre olika Team. All systemutveckling som sker avropas av Regionkontoret genom ”IT Styrning och Samordning, ITSS” och dess chefsarkitekt Stellan Aspenström. Undertecknad ansvarar för tjänsten, arbetsleder våra systemutvecklare, förbättrar metodik och rutiner samt är kontaktyta gentemot våra beställare. Kontakta gärna Stellan eller mig om du har behov av systemutveckling.
All systemutveckling sker i sprintar, vilket är en slags leveransomgång som utgörs av en kalendermånad, undantaget juli/augusti som tillsammans blir en sprint. Inför, under och efter sprinten samarbetar vi tätt med verksamhetsrepresentanter i systemförvaltningsmodellen.

De tre teamen

Applikation och API

Levererar lösningar i form av administrativa webbapplikationer samt API-er. Ett API är en slags informationspunkt vid vilken information kan hämtas/lämnas till ett bakomliggande system. Det finns mängder med användningsområden för API-er och de är ofta en förutsättning för att olika system ska kunna ”prata” på ett automatiserat sätt.

Teamet består av fem anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Integration

Levererar ”motorvägar” av informationsutbyte mellan våra befintliga verksamhetssystem, exempelvis remisser och svar mellan VAS och labb/röntgen/1177/Apoteket samt en hel del integration kring ekonomi.

Teamet består av tre anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Datalager

Levererar kontinuerliga informationsuppdateringar från våra verksamhetssystem till vårt datalager och borgar för att datalagret håller en god struktur och säkerhet. Datalagret konsumeras av en rad utdataverktyg så som Business Objekt, Qlik View, Qlik Sense, Power BI m.fl. Dessa utdataverktyg benämner vi ofta som Beslutstöd eller Business Intelligence, BI.

Teamet består av fem anställa systemutvecklare och förstärks just nu av tre-fyra konsulter.

Publicerad: 2021-03-05

Senast ändrad: