Direkt till innehållet

Systemutveckling 2020.12 och 2021.01

Systemutveckling i Region Halland

Syftet med detta utskick är att berätta om Systemutvecklingstjänstens leveranser i Region Hallands digitala transformation. Utskicket görs en gång per kalendermånad. Om du har en kollega som vill ta del av detta utskick eller om du själv inte vill ha kommande utskick, meddela gärna mig.

Vi systemutvecklare och våra beställare har ett agilt arbetssätt och för att uppnå det jobbar vi med Scrum, vilket är ett ramverk som hjälper oss att jobba med komplexa system och mot ett rörligt mål. Nu finns två kortare filmer som beskriver detta:

Agilt arbetssätt, film

Scrum, film

För dig som använder DevOps så har vi skapat en startsida, med vilken du enklare kommer åt de viktigaste delarna: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Sprinten 2020.12 och 2021.01

Eftersom detta nyhetsbrev uteblev i jul- och nyårshelgerna så får ni här information om två sprintars arbete. Under månaden har vi jobbat med en mängd olika uppdrag, där vissa har slutlevererats och andra dellevererats. Här följder ett axplock av levererade lösningar i föregående sprint:

Covid-19, Mitt Vaccin

Precis som många andra verksamheter i Region Halland så bidrar vi till hantera den pågående pandemin. Efter årsskiftet så har den nationella tjänsten MittVaccin tillkommit. Här har två av våra team varit engagerade, dels Integrationsteamet för att ladda ner data över vaccinerade hallänningar från MittVaccin och dels team Datalager som jobbat fram möjligheter för att göra statistisk uppföljning av detta data.
Om du vill veta mer så kontakta Lena Johansson, läkemedel eller Thomas Thorsson, AUS.

Covid-19, Rollbaserad behörighet

Även vårt team för applikationsutveckling har varit engagerade i arbetet rörande Covid-19. Mycket personal, framförallt på Hallands Sjukhus har flyttat mellan olika avdelningar för att stärka vården av patienter inlagda för Covid-19. Här ser vi styrkan med vårt nya rollbaserade behörighetssystem, som introducerades under hösten. Våra systemutvecklare gjorde en smärre justering i de egenutvecklade systemen Virgam/Partes för att förenkla behörighetstilldelningen för personal som byter avdelning på sjukhusen. Själva implementationen av den rollbaserade behörighetshanteringen fick sig också en knuff framåt då fler IT-system kopplades in.
Om du vill veta mer så kontakta Nina Stålnacke.

xConnect

Via Ineras tjänsteplattform så finns åtkomst till vårt journalsystem VAS. Denna koppling används bland annat för att hantera tidsbokningar i 1177. xConnect är vår leverantör Tietos koppling till tjänsteplattformen, med lite modernare teknik, vilket kommer att förenkla kopplingen till exempelvis patientens mobiltelefon. Vi systemutvecklare assisterar genom att validera Tietos lösning, där Region Halland är pilot.
Om du vill veta mer så kontakta Magnus Österhult.

HR 2.0

Detta är nästa generation av personaldata i vårt datalager. Våra systemutvecklare har bidragit med dataladdningar från vårt personalsystem Personec.
Om du vill veta mer så kontakta Vinh Norberg Nguyen.

Atlas, reinvestering av datorer

Atlas är vårt system för att bland annat hantera våra klientdatorer. Ett arbete har påbörjats för att förenkla, den ganska komplexa,  processen då datorer ska bytas ut, så kallad reinvestering. Med tanke på att vi byter ut ca 2000 datorer om året eller 10 stycken per arbetsdag, så finns det mycket administrativ tid att spara ute i alla verksamheter. Om vi exempelvis kan spara 10 minuters administration per dator som byts ut så motsvarar det drygt 300 arbetstimmar per år.
Om du vill veta mer så kontakta Billy De Kock Larsson.

Säkerhet BI

Sedan drygt ett halvår tillbaka så pågår ett större arbete med att se över säkerheten i vårt datalager och kopplingarna till våra utdatasystem, exempelvis Business Object och Qlik. Detta är ett stort arbete som till stora delar ”drivs” av lagstiftningen, inte minst GDPR. Detta säkerhetsarbete har fortsatt med oförminskad styrka under 2020.12 och 2021.01 och kommer att fortsätta vidare framåt, kanske under hela 2021.

Om du vill veta mer så kontakta Anna-Sofia Andersen.

Övrigt

Under en sprint pågår aktiviteter i en mängd olika system. Dels tillkommande, nya mindre system, men även kontinuerligt underhåll i tidigare leveranser. För dig som har tillgång till vårt IT-stöd Azure DevOps, så hittar ni alla detaljer för vad respektive team jobbat med i föregående sprint och dels vad vi kommer att jobba med framöver. Via startsidan i DevOps så når du all information: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

 

Tjänsten Systemutveckling i Region Halland

Inom RGS finns ett standardiserat tjänsteutbud vilket även återfinns inom RGS IT. En sådan standardiserad tjänst är Systemutveckling. Vi har delat in tjänsten systemutveckling i tre olika Team. All systemutveckling som sker avropas av Regionkontoret genom ”IT Styrning och Samordning, ITSS” och dess chefsarkitekt Stellan Aspenström. Undertecknad ansvarar för tjänsten, arbetsleder våra systemutvecklare, förbättrar metodik och rutiner samt är kontaktyta gentemot våra beställare. Kontakta gärna Stellan eller mig om du har behov av systemutveckling.
All systemutveckling sker i sprintar, vilket är en slags leveransomgång som utgörs av en kalendermånad, undantaget juli/augusti som tillsammans blir en sprint. Inför, under och efter sprinten samarbetar vi tätt med verksamhetsrepresentanter i systemförvaltningsmodellen.

De tre teamen

Applikation och API

Levererar lösningar i form av administrativa webbapplikationer samt API-er. Ett API är en slags informationspunkt vid vilken information kan hämtas/lämnas till ett bakomliggande system. Det finns mängder med användningsområden för API-er och de är ofta en förutsättning för att olika system ska kunna ”prata” på ett automatiserat sätt. Teamet består av fyra anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

Integration

Levererar ”motorvägar” av informationsutbyte mellan våra befintliga verksamhetssystem, exempelvis remisser och svar mellan VAS och labb/röntgen/1177/Apoteket samt en hel del integration kring ekonomi. Teamet består av tre anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

 

Datalager

Levererar kontinuerliga informationsuppdateringar från våra verksamhetssystem till vårt datalager och borgar för att datalagret håller en god struktur och säkerhet. Datalagret konsumeras av en rad utdataverktyg så som Business Objekt, Qlik View, Qlik Sense, Power BI m.fl. Dessa utdataverktyg benämner vi ofta som Beslutstöd eller Business Intelligence, BI. Teamet består av fem anställa systemutvecklare och förstärks just nu av tre-fyra konsulter.

Publicerad: 2021-02-15

Senast ändrad: