Direkt till innehållet

Systemutveckling, 2020.11

Syftet med detta utskick är att berätta om Systemutvecklingstjänstens leveranser i Region Hallands digitala transformation. Utskicket görs en gång per kalendermånad. Om du har en kollega som vill ta del av detta utskick eller om du själv inte vill ha kommande utskick, meddela gärna mig.

Vi systemutvecklare och våra beställare har ett agilt arbetssätt och för att uppnå det jobbar vi med Scrum, vilket är ett ramverk som hjälper oss att jobba med komplexa system och mot ett rörligt mål. Ramverket Scrum används för en mängd ändamål över hela världen, inte bara inom systemutveckling. Under november 2020 så uppdaterades ramverket, vilket var tre år sedan senast. Utskrivet på papper lyckas man beskriva ramverket på endast nio sidor. Det är fantastiskt att det går att koka ner detta till så lite text. Du kan läsa mer om ramverket Scrum och se hur vi implementerat det avseende systemutveckling.

För dig som använder DevOps så har vi skapat en startsida, med vilken du enklare kommer åt de viktigaste delarna: Startsida dashboard – Overview (azure.com)

Sprinten 2020.11

Under månaden har vi jobbat med en mängd olika uppdrag, där vissa har slutlevererats och andra dellevererats. Eftersom nästa sprint avslutas under jul och nyår så vill jag tacka alla inblandade, beställare och utförare för ett väl utfört arbete och gott samarbete under året 2020. För Systemutvecklingstjänsten har det varit ett utmanande år då bland annat antalet personer, verksamma i tjänsten, ökat från fem till tjugo. Denna tillväxt har varit en utmaning, men med goda kollegor, bra chef, support från ITSS, gott stöd i ramverket Scrum och IT-stödet DevOps, så har det varit fullt möjligt. Här följder ett axplock av levererade lösningar i föregående sprint:

 

Hjälpmedelscentrum

Sedan många år tillbaka så har man på Hjälpmedelscentrum haft ett egenutvecklat verksamhetssystem. För snart ett år sedan påbörjade vi i systemutvecklingstjänsten ett konverteringsarbete där målet är att ersätta den gamla applikationen med en ny. Efter konverteringen kommer systemutvecklingstjänsten att kunna ta ett ansvar för vidareutveckling och incidenthantering. Det nya systemet heter Kermit.
Om du vill veta mer så kontakta Nebojsa Milisavljevic.

Kermit är ett webbaserat system med stark autentisering vilket komplettera HMC-s stora verksamhetssystem Sesam, med funktionalitet som saknas där.

 

Q-BUP, Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomspsykiatri

Q-BUP omfattar data från mer än en tredjedel (patientvolymmässigt) av alla verksamheter som bedriver barn- och ungdomspsykiatri. Registret gör det möjligt för verksamheter att mäta resultatet av egna insatser. Det är också möjligt att identifiera skillnader i vården över landet. Syftet är att patienter som vårdas inom barn- och ungdomspsykiatrin ska få bästa tänkbara vård. Q-BUP har varit under uppbyggnad sedan 2013 och är sedan 2018 ett kvalitetsregister på certifieringsnivå 3. Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland har nu som målsättning att ingå i kvalitetsregistret. Team Datalager har under sprinten jobbat med att göra datauttag som lämpar sig att skicka in till kvalitetsregistret.
Om du vill veta mer så kontakta Vinh Norberg Nguyen.

BizTalk

I Region Halland har vi ett par olika ”motorer” för att möjliggöra integrationer mellan olika system. En av vår viktigaste ”motor” för integration är BizTalk. Vi har en lång tradition i användningen av BizTalk, närmare 15 år. Under hösten har ett migreringsarbete påbörjats där vi går från BizTalk 2013 till BizTalk 2020. Migreringen består av två steg, dels uppsättningen av miljön, server och själva integrationsmotorn och dels migrering/överflyttning av integrationsflöden från den gamla driftsmiljön till den nya. Det första steget, med att sätta upp miljön har Objekt Plattform genomfört på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vi systemutvecklare har därefter tagit vid med steg två, att flytta alla integrationer från gammal till ny miljö. Förutom bytet till en ny fräsch driftsmiljö så innehåller BizTalk 2020 en mängd ny funktionalitet som vi kommer att ha god nytta av framöver. Även om majoriteten av integrationerna fortfarande går i den gamla miljön så känns bra att vi kommit så här långt och att vi fullföljer detta innan det stora arbetet med VISUS (FVIS, Framtidens vårdinformationssystem) kommer igång på allvar.

Om du vill veta mer så kontakta undertecknad.

 

Personal/resurser

Som jag nämnde ovan så har systemutvecklingstjänsten vuxit rejält under 2020, från fem personer till tjugo. Majoriteten av de personer som tillkommit jobbade med systemutveckling redan tidigare, men finns numera under ett nytt ”paraply”.
Systemutvecklingstjänsten har sedan sensommaren ett uppdrag från ITSS, att utöka de personella resurserna för att möta utmaningarna med kommande VISUS. Vi har därför rekryterat två nya medarbetare externt och de börjar hos os under Q1, 2021. Vi har även knutit kontakter med TietoEvry för att stärka upp med ett par konsulter. Parallellt med detta så har vår mångåriga kollega Patrik Lorén valt att emigrera till Australien. Pandemin har försenat familjens resa med flera månader men häromveckan kom de iväg. Att Patrik skulle sluta har varit känt länge och vi har därför, i god tid, kunnat ersättningsrekrytera med Pontus Ihlström.

Om du vill veta mer så kontakta undertecknad eller Per-Ove Claesson.

 

Övrigt

Under en sprint pågår aktiviteter i en mängd olika system. Dels tillkommande, nya mindre system, men även kontinuerligt underhåll i tidigare leveranser. För dig som har tillgång till vårt IT-stöd Azure DevOps, så hittar ni alla detaljer för vad respektive team jobbat med i föregående sprint och dels vad vi kommer att jobba med framöver:

 

Applikation och API

Dashboard

Föregående sprint
Innevarande sprint

 

Datalager

Dashboard

Föregående sprint
Innevarande sprint

 

Integration

Dashboard

Föregående sprint
Innevarande sprint

 

Tjänsten Systemutveckling i Region Halland

Inom RGS finns ett standardiserat tjänsteutbud vilket även återfinns inom RGS IT. En sådan standardiserad tjänst är Systemutveckling. Vi har delat in tjänsten systemutveckling i tre olika Team. All systemutveckling som sker avropas av Regionkontoret genom ”IT Styrning och Samordning, ITSS” och dess chefsarkitekt Stellan Aspenström. Undertecknad ansvarar för tjänsten, arbetsleder våra systemutvecklare, förbättrar metodik och rutiner samt är kontaktyta gentemot våra beställare. Kontakta gärna Stellan eller mig om du har behov av systemutveckling.
All systemutveckling sker i sprintar, vilket är en slags leveransomgång som utgörs av en kalendermånad, undantaget juli/augusti som tillsammans blir en sprint. Inför, under och efter sprinten samarbetar vi tätt med verksamhetsrepresentanter i systemförvaltningsmodellen.

 

De tre teamen

 

Applikation och API

Levererar lösningar i form av administrativa webbapplikationer samt API-er. Ett API är en slags informationspunkt vid vilken information kan hämtas/lämnas till ett bakomliggande system. Det finns mängder med användningsområden för API-er och de är ofta en förutsättning för att olika system ska kunna ”prata” på ett automatiserat sätt.

Teamet består av fyra anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

 

Integration

Levererar ”motorvägar” av informationsutbyte mellan våra befintliga verksamhetssystem, exempelvis remisser och svar mellan VAS och labb/röntgen/1177/Apoteket samt en hel del integration kring ekonomi.

Teamet består av tre anställa systemutvecklare och förstärks emellanåt av konsulter.

 

Datalager

Levererar kontinuerliga informationsuppdateringar från våra verksamhetssystem till vårt datalager och borgar för att datalagret håller en god struktur och säkerhet. Datalagret konsumeras av en rad utdataverktyg så som Business Objekt, Qlik View, Qlik Sense, Power BI m.fl. Dessa utdataverktyg benämner vi ofta som Beslutstöd eller Business Intelligence, BI.

Teamet består av fem anställa systemutvecklare och förstärks just nu av tre-fyra konsulter.

Publicerad: 2020-12-04

Senast ändrad: