Direkt till innehållet

Sprint 2020.02a för Objekt Gränssnitt

Detta nyhetsbrev riktar sig till dig som ansvarar för, arbetar med eller är nyfiken på någon av Region Hallands digitala kanaler – webbplatser, appar med mera. Här kan du hålla dig uppdaterad med vad som levereras i sprinten och vad som planeras framöver.

Sprintdemo 28/2

Är du intresserad av vår sprintdemo 28 februari klockan 13? Hör av dig så kan du vara med online och se vad som är nytt! Detta är även ett bra tillfälle att lära känna teamet och ta del av vår planering framöver. Mejla till webbplatser@regionhalland.se.

Detta levereras i sprinten

Ny grund att bygga på

 • Vi har strukturerat vår kodbas och har nu en tydligare separation av vad som är ett tema och vad som är en webbplats. Tack vare detta kommer vi kunna återanvända teman på flera webbplatser och på så sätt producera kvalité snabbare och på ett mer homogent sätt.
 • Vi har även kodat om stora delar av vår stilguide så att vi enklare kan arbeta med anpassningar på tema nivå.

Nya komponenter i Stilguiden

Arbetet med att ta fram ett nytt tema är påbörjat

 • Vi har påbörjat utvecklingen av ett nytt tema, baserat på Vuxhalland.se, som ska användas och vidareutvecklas bland annat för våra tre skolors webbar.

Buggfixar på design.regionhalland.se

 • Förra sprinten lanserade vi en ny version av design.regionhalland.se. I denna sprinten har vi rättat till en del buggar och applicerat våra nya komponenter i det tema som driver sajten.

Skisser utifrån ny grafisk profil

 • Vi är mitt i skissandet på ny version av vår bastema i Figma utifrån ny grafisk profil. OBS – detta är på ett tidigt stadium, men om du är nyfiken – gå gärna in och kolla på skisserna för startsida, sektionssida och standardartikelsida. Det tema som kommer framöver utifrån detta ska på sikt användas för regionhalland.se och vårdgivarwebben. https://www.figma.com/file/fxitFskV5Ha2x1zbhGWXb7/Ny-grafisk-profil?node-id=0%3A1

 

Prestandaförbättringar på regionhalland.se

 • Som ett led i vårt arbete med att ha Sveriges bästa prestanda på våra webbar har vi gjort en del uppdateringar som ger bättre betyg hos https://webperf.se/.

Detta fokuserar vi på i sprintar framöver

 • Vi börjar nu få lite bättre koll på vår kapacitet och planeringen framåt blir allt enklare.
  • Primärt kommer vi i nästa sprint fokusera på vårt nya utbildningstema och arbeta med att…
  • Byta ut den sidredigerare som redaktörerna använder till en nyare version som ger oss chansen att arbeta med mer dynamiska mallar.
 • Påbörja arbetet med en sidmall och administration av kurser
 • Vi kommer även fortsätta med att separera vår teknikstack och förbereda för att Oh My ska kunna producera bra komponenter och mallar åt oss.
 • Utöver detta kommer Linus, Frida och Nina arbeta vidare med att ta ut vårt nya varumärke digitalt och testa ett antal olika sidmallar.

Kolla in nästa sprint här!

Publicerad: 2020-02-14

Senast ändrad: