Direkt till innehållet

Årets första sprint med nya Objekt Gränssnitt

Detta nyhetsbrev riktar sig till dig som ansvarar för, arbetar med eller är nyfiken på någon av Region Hallands digitala kanaler – webbplatser, appar med mera. Här kan du hålla dig uppdaterad med vad som levereras i sprinten och vad som planeras framöver.

Människa på vandring i vacker natur

Nytt objekt och nytt team

Det är mycket som är nytt för 2020. Vid årsskiftet startade arbetet i det nya Objekt Gränssnitt, som fokuserar på designen av Region Hallands webbplatser och appar. Ny objektledare och produktägare är Joel Sandén och det är honom du ska vända dig till som intressent om du ser behov av utveckling.

Så här ser teamet ut:

 • Roland Hydén, backendutvecklare
 • Khoi Le, frontendutvecklare
 • Viktor Sarge, utvecklare och objektspecialist för tillgänglighet
 • Frida Bergentoft, interaktionsdesigner
 • Linus Ståhl, interaktionsdesigner och objektspecialist för e-tjänsteportalen
 • Martin Ådahl, Scrum Master, objektspecialist

Vi ser fram emot ett spännande och kreativt år tillsammans i vårt nya team!

Vi söker utvecklare till teamet!

Vi ska utöka vårt härliga team med en fullstackutvecklare – tipsa gärna i ditt nätverk om tjänsten.

Detta levererade vi i sprint 2020.01

Sprinten avslutades fredag 31 januari och innehåller stora som små förändringar:

Ny version av design.regionhalland.se

Tydligare status för komponenter i Stilguiden

Vi har förtydligat märkning av komponenter så att du vet vilka komponenter som kan användas på din webbplats. Instruktioner finns på Stilguidens startsida.

TIPS! Förhandskolla hur komponenten ser ut och beter sig i Stilguiden – klicka på skärmsymbolen för att testa komponenten direkt i webbläsaren.

Löpande underhåll av vår kodbas

Som ett led i att strukturera vår kod och skapa förutsättningar för snabbare leveranser har vi gått igenom och uppdaterat stora delar av komponenterna så att de blir mer lättarbetade framöver.

Designuppdateringar

Prototyp för ny version av Atlas

 • En prototyp för ny design av Atlas har tagits fram utifrån research och intervjuer. Protypen kommer framöver att testas med användare och testresultatet kommer att ligga till grund för det som sedan utvecklas.

Användartester på regionhalland.se

 • Objektet och redaktionen har börjat användartester av regionhalland.se. Feedbacken ska användas för att förbättra och utveckla innehåll och funktioner på sajten.

Detta fokuserar vi på i sprintar framöver:

 • Vi har påbörjat kartläggningen av våra intressenter så att vi kan ha en bra dialog kring vad vi ska bygga
 • Vi strukturerar vår kodbas och skapar förutsättningar för att kunna ta in fler resurser som kan utveckla komponenter och teman för våra webbar.
 • Vi fortsätter dialogen med vår sökleverantör för att lära oss mer om hur vår sökmotor fungerar
 • Vi har börjat titta på kommande lösningar för vårt ledningssystem och hur det kan nyttjas i våra digitala kanaler
 • Vi har börjat titta på Azure Pipelines för att kunna effektivisera vår CD/CI process

Sprint 2020.02a (första halvan av februari)

 • Vi kommer primärt ta fram ett nytt tema för våra tre skolors webbar. Detta tema bygger på dagens vuxhalland.se. Utöver detta kommer vi att byta till Wordpress nya editor för redaktörerna av skolwebbarna så att de får en bättre användarupplevelse än idag. Med hjälp av den nya editorn (kallad Gutenberg) får vi större möjligheter att skapa dynamiskt och levande sidinnehåll på sikt.
 • Designmässigt kommer vi även påbörja skissarbetet med den nya grafiska profilen för att se hur nästa version av vårt bastema (Som på sikt ska driva vårdgivarwebben och regionhalland bl.a.) kan se ut och fungera.
 • Utöver allt detta kommer även en del tekniska stories att genomföras, bl.a. för att förbättra vår tekniska score.

Kolla in Sprint 2020.02a i Devops

Sprint 2020.02b (andra halvan av februari)

 • Planeringen här är inte helt klar ännu med primärt fortsätter här arbetet med att separera våra webbar och teman så att vi kan ha ett tema som driver flera webbar på sikt. Vi kommer även att börja titta på att ta fram en kursmall för skolwebbarna.

Kolla in Sprint 2020.02b i Devops

Publicerad: 2020-02-03

Senast ändrad: