Direkt till innehållet

Namnstandard för komponenter

Komponenterna som byggs ska följa en överenskommen namnstandard. Alla komponenter ska läggas med något av nedanstående prefix. Listan nedan kommer att fyllas på efterhand som de befintliga komponenterna byggs om.

  • Image
  • Navigation
  • Button
  • Block
  • Filter

Senast ändrad: