Direkt till innehållet

Definition of Done för komponenter

För att en komponent ska anses som färdig, det vill säga markeras som "Klar" i stilguiden krävs att följande steg är uppfyllda:

  • Utseendet och funktionen på komponenten ska vara granskad av designer, användbarhets- och tillgänglighetsexpert samt produktägare
  • Komponenten ska vara granskad i IE11, Edge, Chrome och Safari
  • Komponenten ska vara granskad i desktop, tablet och mobil
  • Koden ska vara granskad av användbarhets- och tillgänglighetsexpert samt frontend-utvecklare
  • Det ska finnas en settings-fil för komponenten
  • Komponenten ska vara versionshanterad
  • Komponenten ska finnas i ett Git-repo
  • Komponenten ska följa överenskommen namnstandard
  • Komponentens namn ska vara samma i Figma som i stilguiden
  • Komponenten ska vara implementerad på pubwebtemp4

Senast ändrad: