Direkt till innehållet

Arbetsgång för komponenter

Här beskrivs den interna arbetsgången för hur vi arbetar med att ta fram komponenterna i stilguiden.

Skiss

När vi skapar en ny komponent eller ändrar en befintlig tar designern först fram en skiss. För att denna uppgift/task ska anses som klar behöver följande moment vara genomförda:

 • Användbarhets- och tillgänglighetsexpert ska ha granskat skissen och sagt ok
 • Frontend-utvecklare ska ha granskat skissen och sagt ok
 • I vissa fall behöver även Backend-utvecklaren ha granskat skissen och sagt ok
 • Namnet på komponenten ska vara bestämt
 • Skissen ska finnas i Figma

Bygg komponent

När skissen är godkänd enligt ovanstående punkter så startar uppgiften att utveckla själva komponenten. För att denna uppgift/task ska anses som klar behöver följande moment vara genomförda:

 • Den ska uppfylla definition of done för komponenter.
 • Skissen i Figma ska vara uppdaterad, om det har skett några förändringar
 • Samtliga prototyper som använder komponenten ska vara uppdaterade i Figma, om det har skett några förändringar.

Lägg in komponenten på webbplats

Efter att komponenten är klarmarkerad i stilguiden läggs den in på respektive webbplats som ska använda den. Vi skapar en uppgift/task per webbplats. För att denna uppgift ska anses som klar behöver följande moment vara genomförda:

 • Användbarhets- och tillgänglighetsexpert ska ha granskat koden och utseendet
 • Designer ska ha granskat utseendet
 • Komponenten finns inlagd på test-versionen av respektive sajt
 • Komponenten är granskad i desktop, tablet och mobil
 • Komponenten är granskad i IE, Edge, Chrome och Safari
 • Komponenten ska vara godkänd av produktägare och intressent

Bygg logiken

För att komponenten ska fungera så behövs även logiken/backend byggas. För att denna uppgift ska anses som klar ska följande moment vara genomförda:

 • Användbarhets- och tillgänglighetsexperten ska ha granskat koden
 • Produktägare och intressent ska ha godkänd funktionaliteten.

 

När komponenten är godkänd av produktägare och intressent kan den läggas in på stage-versionen av respektive webbplats. Här görs en sista kontroll innan den produktionssätts. Allt som ligger i stage-miljön behöver produktionssättas.

Senast ändrad: