Direkt till innehållet

Slut

Sprintslut

I en perfekt sprint finns det varken öppna buggar eller user storys kvar. Men i verkligheten har man kanske både en User Story och ett par buggar kvar som man inte hunnit stänga i sprinten. Dessa måste hanteras innan sprinten tar slut, ofta genom att de flyttas över till kommande sprintar. Det är viktigt att utvecklaren planerar sitt arbete extra noga mot slutet av sprinten så att det vid sprintslut går att leverera genomförda User Stories. Det är väldigt viktigt att utföraren, via diskussionsfunktionen i Azure DevOps, meddelar beställaren om det finns User Stories som inte kommer att levereras.

Ej påbörjade User Storys

Läggs över i nästa sprint för prioritering i nästa sprintplanering.

Ej färdigställda User Storys

Om en Users Story nästan är klar, t ex om de flesta Acceptanskriterier är uppfyllda, kan man skriva en ny User Story med Acceptanskriterier som ej levererades och lägga den i nästa sprint för nästa sprintplanering.

Buggar

De buggar som inte stängts placeras  i nästa sprint för prioritering.

Buggar som egentligen var nya krav

De buggar som visat sig egentligen vara nya krav ska skrivas om till User Stories och läggas på Backloggen för prioritering till kommande sprintar. Buggen status sätts därefter till Copied to Backlog.

Senast ändrad: